Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу надає висококваліфіковану  спеціалізовану медичну допомогу дітям до 18 років, здійснює комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушень функцій життєво-важливих органів і систем, які виникли внаслідок захворювання, травм, оперативного втручання та інших причин.

Відділення анестезілології та інтенсивної терапії розраховано на 15 ліжок та 6 ліжок хронічного діалізу.

Відділення здійснює комплекс заходів щодо:

 • підготовки та проведення загальної анестезії (наркозу);
 • регіональної анестезії при операціях;
 • діагностичних та лікувальних процедурах;
 • застосування екстракорпоральних методів детоксикації за показаннями;
 • проведення діалізної терапії при термінальній стадії ниркової недостатності.

На госпіталізацію у відділення направляються діти в екстреному та плановому порядку.

У відділення підлягають госпіталізації хворі: з невідкладними станами, що потребують хірургічного втручання з можливим проведенням загальної анестезії та категорія хворих з супутніми захворюваннями, які потребують інтенсивної терапії.

Основні функції відділення:

 • забезпечує повністю проведення програмного гемодіалізу чи перитонеального діалізу дітям хворим з термінальною стадією хронічної ниркової недостатністі та окремі дорослі за направленням відбіркової комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
 • здійснює взаємозв’язок та послідовність співпраці з іншими відділеннями хірургічного та педіатричного профілю, в деяких випадках з амбулаторною мережею дитячих поліклінік і, в разі необхідності,  з мережою дорослих поліклінік та лікарень, переведення хворих у відповідні профільні відділення після стабілізації функцій життєво-важливих органів та систем;
 • визначає найбільш оптимальний метод анестезії, здійснює медикаментозну передопераційну підготовку, проводить загальну і регіональну анестезію при оперативних втручаннях, діагностичних та лікувальних процедурах;
 • здійснює інтенсивне спостереження за станом хворих в післянаркозному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу;
 • проводити комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушення функцій життєво важливих органів та систем, які виникли внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання та інших причин;
 • підготовка та направлення хворих з хронічною нирковою недостатністю на трансплантацію нирки в інші лікувальні заклади, де проводяться такі операції.

Перелік медичної документації та обстежень з результатами яких хворі поступають у відділення для проведення хронічного діалізу

1. Докладний витяг з історії розвитку дитини, що включає динаміку перебігу захворювання, проведене лікування та його ефективність.

2. Заключення педіатра, нефролога.

3. Результати лабораторного та інструментального досліджень:

– загальний розгорнутий аналіз крові;

– біохімічний аналіз крові (сечовина, креатінин, загальний білок та фракції, електроліти – К, Na, Ca, P, Pe, білірубін);

– імунологічне дослідження (КЛУ, НВз-антиген+всі маркери гепатиту, ВІЛ);

– аналіз крові на цукор;

– парат гормон.

4. Направлення регіонального (міського, обласного нефролога), або направлення вибіркової комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та за згодою з головним лікарем КУ «ЗМБДЛ №5».

5. Швидкість клубочкової фільтрації.

6. Аналіз сечі:

– аналіз сечі загальний;

– аналіз сечі за Нечипоренком;

– аналіз сечі за Зимницьким;

– добова протеїнурія;

– бактеріальний посів сечі.

7. Електрокардіограма.

8. Ультразвукове дослідження органів порожнини та нирок.

9. Рентгенографія легенів або флюорографія.

10. Висновки суміжних спеціалістів.

11. Дані про профілактичне щеплення проти гепатиту.

Лікарі-анестезіологи відділення консультують лікарів інших відділень з питань практичної анестезіології та інтенсивної терапії та впроваджують в практику медичного обслуговування сучасні засоби діагностики та лікування хворих, а також передового досвіду роботи інших лікувальних закладів.

Консультант відділення:

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізуПроф. Курочкін Михайло Юрійович – має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «дитяча анестезіологія» з 1995 р., загальний стаж лікаря дитячого анестезіолога 33 роки. 

Проф. Курочкін М.Ю. читає курс лекцій з дитячої анестезіології та інтенсивної терапії для лікарів-інтернів дитячих анестезіологів, лікарів-інтернів суміжних спеціальностей, лікарів курсантів передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення. Курочкін М.Ю. є автором 102 публікацій, у т.ч. 87  наукового та 15 навчально-методичного характеру, 5 патентів України на винахід, 1 інформаційного листа, 1 підручника та 4 посібників з грифом МОН України.

У теперішній час є консультантом відділень АІТ новонароджених та АІТ старшого віку 5-ї МБДКЛ м. Запоріжжя, а також відділення інтенсивної терапії новонароджених у перинатальному центрі. Виконує за рік 300 – 400 загальних анестезій різного ступеню складності (в тому числі з центральними нейроаксіальними блокадами у новонароджених і дітей грудного віку).

Щорічно приймає участь у конференціях, міжобласних школах-семінарах з реґіонарної анестезії які організовує асоціація анестезіологів – реаніматологів Запорізької області, проводить майстер-класи з реґіонарної анестезії на базах 5-й міської дитячої лікарні та обласної дитячої лікарні.

Фахівці відділення:

 • завідувач відділення – дитячий лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії Капуста Вячеслав Миколайович;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Бахтіна Олена Вікторівна;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Буйний Ігор Олександрович;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Жмихова Світлана Анатоліївна;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Клочкова Вікторія Василівна;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Харітонов Валерій Іванович;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Капустін Сергій Анатолійович; 
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Михайлов Богдан Володимирович;
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Хальзєва Марина Іванівна; 
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Горєлкін Ігор Ігорович; 
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Давидова Анна Григорівна;
 • дитячий лікар-анестезіолог другої кваліфікаційної категорії Городкова Юлія В’ячеславівна; 
 • дитячий лікар-анестезіолог другої кваліфікаційної категорії Сас Ян Володимирович;
 • дитячий лікар-анестезіолог Омельченко Віктор Валерійович;
 • дитячий лікар-анестезіолог Тихоновський Кирило Олександрович;
 • дитячий лікар-нефролог вищої кваліфікаційної категорії Горда Ірина Леонідівна.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу розташовано на другому поверсі головного корпусу лікарні.

Телефон відділення: (061) 224-94-01.