Підвищення кваліфікації лікарів на кафедрах медичних факультетів та ФПО ЗДМУ

Запорізький державний медичний університет проводить післядипломну підготовку лікарів на циклах спеціалізації, курсах тематичного удосконалення, інформації і стажування. Комплектування циклів здійснюється за заявами обласних та міських управлінь охорони здоров’я, інших відомчих органів управління медичною службою, керівників медичних установ різних форм власності.

Спеціалізація – набуття лікарем спеціальності, передбаченої номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони  здоров’я України від 22 лютого 2019 року №446.

Удосконалення – подальше підвищення професійних знань та навичок лікаря з метою підтримання сучасного рівня підготовки.

Курси інформації і стажування є видом підвищення кваліфікації лікарів, завданням якого є вивчення актуальних теоретичних  питань і набуття практичних навиків з відповідного розділу спеціальності.

Інформальна освіта (самоосвіта)підвищення кваліфікації лікарів, яке включає участь у науково-практичних конференціях, професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів, симуляційні тренінги або тренінги з оволодіння практичними навичками, фахові школи, семінари, майстер-класи з відповідного розділу спеціальності.

Реєстраційна форма слухачів циклів тематичного удосконалення/стажування/спеціалізації

Реєстраційна форма для участі у тренінгах та майстер-класах

Лікарі, які виконали план та програму курсів тематичного удосконалення отримують посвідчення встановленого зразка.

План проведення циклів ТУ, стажування,  спеціалізації з підвищення кваліфікації лікарів на кафедрах медичних факультетів та ФПО ЗДМУ на 2020 календарний рік

Цикл Назва циклу Форма
нав-
чання
Термін навчання Трива-лість,
годин
Куратор
циклу
Кафедра дитячих хвороб ФПО ЗДМУ
1. ТУ Актуальні питання дитячої гастроентерології Очна 20.01.2020

03.02.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
2. ТУ Внутрішньоутробні та набуті/ нозокоміальні інфекції новонароджених Очна 03.02.2020

17.02.2020
78 доц. Котлова Ю.В.
3. Стажування Дитяча анестезіологія Очна 17.02.2020
 –
18.03.2020
156 проф. Курочкин М.Ю.
4. ТУ Невідкладні стани в педіатрії (для лікарів педіатрів, лікарів швидкої допомоги) Очно

заочна
17.02.2020
 –
 02.03.2020
78 проф. Курочкин М.Ю.
5. ТУ Актуальні питання дитячої хірургії Очна 02.03.2020
 – 17.03.2020
78 проф. Дмитряков В.О.
6. ТУ Сучасна антибактеріальна терапія в педіатрії Очна 02.03.2020
 –
17.03.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
7.  
Стажування
Педіатрія Очна 02.03.2020
 –
 01.04.2020
156 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
8. Спеціалізація Педіатрія Очна 02.03.2020
 –
05.06.2020
468 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
9. ТУ Пізні передчасно народжені діти. Проблеми та їх вирішення. Очна 10.03.2020
 –
 16.03.2020
39 доц. Котлова Ю.В.
10. ТУ Інтенсивна терапія гострих отруєнь (для дитячих анестезіологів) Очно

заочна
16.03.2020
 –
30.03.2020
78 проф. Курочкин М.Ю.
11. ТУ Дитина в періоді новонародженості. Особливості спостереження Очна 30.03.2020
 –
03.04.2020
39 доц. Котлова Ю.В.
12. ТУ Актуальні питання кардіології Очна 06.04.2020
 –
21.04.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Подліанова О.І.
13. ТУ Інтенсивна терапія гідроіонних порушень та токсикоз – ексикозів у дітей Очно

заочна
06.04.2020
 –
10.04.2020
39 проф. Курочкин М.Ю.
14. ТУ Інтегроване ведення хвороб дитячого віку Очна 16.04.2020
 –
 04.05.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
15. ТУ ЕКГ – діагностика в практиці педіатрів, неонатологія, сімейних лікарів. Очна I півріччя
За заявкою лікувальних закладів
0504564734
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
16. ТУ Актуальні питання дитячої хірургії Очна 12.05.2020
 –
 26.05.2020
78 проф. Дмитряков В.О.
17. ТУ Гострі респіраторні хвороби у дітей молодшого віку
(для педіатрів та сімейних лікарів)
Очна 14.09.2020
 –
28.09.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
18. Стажування Педіатрія Очна 14.09.2020
 –
13.10.2020
156 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
19. Спеціалізація Педіатрія Очна 14.09.2020
 –
 11.12.2020
468 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
20. ТУ ЕКГ – діагностика в практиці педіатрів, неонатологія, сімейних лікарів. Очна I півріччя
За заявкою лікувальних закладів
0504564734
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Подліанова О.І.
21.  Спеціалізація Дитяча хірургія Очна 14.09.2020
 –
14.12.2020
468 проф. Дмитряков В.О.
22. ТУ Інтенсивна терапія різних видів шоку у дітей
(для дитячих анестезіологів)
Очно

заочна
28.09.2020
 –
12.10.2020
78 проф. Курочкин М.Ю.
23. Стажування Дитяча анестезіологія Очна 28.09.2020
 –
27.10.2020
156 проф. Курочкин М.Ю.
24. ТУ Актуальні питання дитячої хірургії Очна 05.10.2020
 – 19.10.2020
78 проф. Дмитряков В.О.
25. ТУ Особливості анестезіологічного забезпечення у новонароджених (для дитячих анестезіологія). Очно

заочна
19.10.2020
 –
02.11.2020
78 проф. Курочкин М.Ю.
26. ТУ Актуальні питання дитячої ендокринології та дитячої неврології Очна 26.10.2020
 –
09.11.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Подліанова О.І.
27. ТУ Актуальні питання неонатології Очна 28.10.2020
 –
11.11.2020
78 доц. Котлова Ю.В.
28. ТУ Дитяча нутріціологія. Вигодовування здорових та хворих дітей. Очна 09.11.2020
 –
23.11.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
29. ТУ Актуальні питання педіатрії Очна 23.11.2020
 – 07.12.2020
78 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
30. ТУ Передчасно народжені діти. Проблеми та їх вирішення. Очна 23.11.2020
 –
07.12.2020
78 доц. Котлова Ю.В.
31. ТУ Актуальні питання дитячої анестезіології Очно

заочна
30.11.2020
 –
14.12.2020
78 проф. Курочкин М.Ю.
32. ТУ Спадкові хвороби у дітей Очна 07.12.2020
 –
11.12.2020
39 Зав каф.,
проф.Боярська Л.М.
доц. Котлова Ю.В.
33. ТУ Актуальні питання дитячої хірургії Очна 07.12.2020
 –
21.12.2020
78 проф. Дмитряков В.О.
Кафедра офтальмології ЗДМУ
1. ТУ Сучасні аспекти діагностики та корекції порушень рефракції у дітей Очна 20.01.2020

03.02.2020
78 Зав каф., проф.
д.м.н.Завгородня Н.Г.
к.м.н.Цибульська Т.Є.
2. ТУ Лазерні методи лікування заднього відділу ока Очна 02.03.2020
 – 17.03.2020
78 Зав каф.,проф.
д.м.н. Завгородня Н.Г.
к.м.н.Безуглий Б.С.
3. ТУ Глаукома: клініка, діагностика, лікування Очна 06.04.2020
 – 21.04.2020
78 Зав каф., проф.
д.м.н.Завгородня Н.Г
к.м.н. Костровська К.О.
4. ТУ Діагностика захворювань органу зору на сучасному етапі Очна 12.05.2020
 – 26.05.2020
78 Зав каф., проф.
д.м.н.Завгородня Н.Г.
к.м.н.Безденежна О.О
5. ТУ Актуальні питання первинної діагностики, профілактики та тактики лікування захворювань органу зору у дітей у професіональній діяльності сімейного лікаря в умовах реформування галузі охороні здоров’я Очна 14.09.2020
– 28.09.2019
78 Зав каф., проф.
д.м.н.Завгородня Н.Г. к.м.н. Саржевська Л.Е.
6. ТУ Особливості корекції аномалій рефракції у сучасному світі Очна 19.10.2020
 –
02.11.2020
78 Зав каф., проф.
д.м.н.Завгородня Н.Г.
к.м.н.Поплавська І.О.
7.  Спеціалізація Дитяча офтальмологія Очна 23.10.2020
– 30.12.2020
78 Зав каф., проф.
д.м.н.Завгородня Н.Г. к.м.н. Саржевська Л.Е.
к.м.н.Цибульська Т.Є
Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології ЗДМУ
1. ТУ Актуальні питання епілептології Очно – дист. 04.02.2020
 –
18.02.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
2. ТУ Актуальні питання наркології Очна 25.02.2020
 –
11.03.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
3. ТУ Актуальні питання діагностики психічних захворювань Очна 20.03.2020
 –
03.04.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
4. ТУ Сучасні методи проведення профілактичних наркологічних оглядів та експертизи станів сп’яніння Очно – дист. 13.04.2020
 –
28.04.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
5. ТУ Актуальні питання психотерапії Очно – дист. 12.05.2020
 –
26.05.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
6. ТУ Актуальні питання діагностики психічних захворювань Очно – дист. 08.09.2020
 –
22.09.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
7. ТУ Актуальні питання психотерапії Очна 29.09.2020
 –
13.10.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
8. ТУ Медична психологія в сексології Очно – дист. 20.10.2020
 –
03.11.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
9. ТУ Сучасні методи проведення профілактичних наркологічних оглядів та експертизи станів сп’яніння Очно – дист. 10.11.2020
 –
24.11.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
10. ТУ Актуальні питання психіатрії дитячого віку Очно – дист. 01.12.2020
 –
15.12.2020
78 Зав каф., проф.
Чугунов В.В.
Онкології та онкохірургії ЗДМУ
1. ТУ Паліативна допомога онкологічним хворим Очна 02.03.2020
 –
17.03.2020
78 Зав каф.,
проф. Шевченко А.І.
проф. Колеснік О.П.
2. ТУ Сучасна медикаментозна терапія злоякісних пухлин Очна 02.11.2020
 –
 16.11.2020
78 Зав каф.,
проф. Шевченко А.І.,
проф. Колеснік О.П.
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології ЗДМУ
1. Спеціалізація Ортопедична стоматологія Очна 03.02.2020

10.06.2020
624 Зав каф.,
доц. Возний О.В.
2. Спеціалізація Терапевтична стоматологія Очна 03.02.2020

03.04.2020
312 Зав каф.,
доц. Возний О.В.
3. Спеціалізація Ортопедична стоматологія Очна 28.08.2020

31.12.2020
624 Зав каф.,
доц. Возний О.В.
4. Спеціалізація Терапевтична стоматологія Очна 29.09.2020

30.11.2020
312 Зав каф.,
доц. Возний О.В.
Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО ЗДМУ
1. ТУ Ендоскопія в гінекології Очна 20.01.2020

03.02.2020
78 Зав каф., проф.
Авраменко Н.В.
2. ТУ Дитяча гінекологія Очна 17.02.2020

02.03.2020
78 Зав каф., проф.
Авраменко Н.В.
3. ТУ Безплідний шлюб.
Планування ciм’ї
Очна 10.03.2020
 –
24.03.2020
78 Зав каф., проф.
Авраменко Н.В.
4. ТУ Ендокринологія в гінекології Очна 21.09.2020
 –
05.10.2020
78 Зав каф., проф.
Авраменко Н.В.
5. ТУ Медична генетика та лабораторна діагностика генетичних захворювань Очна 02.11.2020
 –
16.11.2020
78 Зав каф., проф.
Авраменко Н.В.
6. ТУ Дитяча гінекологія Очна 07.12.2020
 –
21.12.2020
78 Зав каф., проф.
Авраменко Н.В.
Кафедра травматології та ортопедії ЗДМУ
1. ТУ Актуальні питання лікування переломів у пацієнтів похилого віку Очна 13.01.2020

27.01.2020
78 ас. Кожем’яка М.О.
2.  ТУ Актуальні питання ендопротезування кульшового та колінного суглобів Очна 16.03.2020

30.03.2020
78 доц. Чорний В.М.
3. ТУ Інтрамедулярний остеосинтез
довгих трубчастих кісток кінцівок
Очна 13.04.2020

28.04.2020
78 ас. Кожем’яка М.О.
4. ТУ Артроскопія колінного та плечового суглобі Очна 12.05.2020

26.05.2020
78 проф. Головаха М.Л.
5. ТУ Артроскопія колінного та плечового суглобі Очна 02.09.2020

16.09.2020
78 проф. Головаха М.Л.
6. ТУ Актуальні питання ендопротезування кульшового та колінного суглобів Очна 12.10.2020

27.10.2020
78 доц. Чорний В.М.
Кафедра мультимодальної діагностики та пропедевтики ЗДМУ
1. ТУ Ехокардіографія, доплерографія судин серця та дуплексне сканування судин головного мозку у дітей Очна 03.02.2020
 –
17.02.2020
78 доц. Шумна Т.Є.
2. Спеціалізація УЗД Очна 02.03.2020
 –
05.06.2020
78 доц. Туманська Н.В.
3. ТУ УЗД захворювань черевної порожнини Очна 02.03.2020
 –
17.03.2020
78 доц. Туманська Н.В.
4. ТУ УЗД серцево – судинної системи Очна 02.03.2020

17.03.2020
78 проф. Сиволап В.В.
5. ТУ УЗД в кардіології Очна 16.03.2020
 –
30.03.2020
78 проф. Колесник М.Ю.
6. ТУ УЗД захворювань черевної порожнини Очна 19.10.2020

02.11.2020
78 доц. Туманська Н.В.
7. ТУ Актуальні питання магнітно-резонансної томографії в нейрорадіології Очна 15.06.2020

29.06.2020
78 доц. Мягков С.О.
8. ТУ Актуальні питання магнітно-резонансної томографії в нейрорадіології Очна 10.12.2020
 –
24.12.2020
78 доц. Мягков С.О.
Кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО
1. ТУ Актуальні питання дерматовенерології Очна 02.03.2020
 –
17.03.2020
78 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
2. ТУ Сучасні питання захворювань, які передаються статевим шляхом Очна 30.03.2020

13.04.2020
78 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
3. ТУ Актуальні питання косметології Очна 12.05.2020
 –
26.05.2020
78 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
4. ТУ Дитяча дерматовенерологія Очна 01.06.2020

16.06.2020
78 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
5. ТУ Дерматоонкологія Очна 28.09.2020

12.10.2020
78 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
6. ТУ Актуальні питання дерматовенерології Очна 02.11.2020

16.11.2020
78 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
7. ТУ Дитяча дерматовенерологія Очна 10.12.2020

24.12.2020
78 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
8. Стажування Дерматовенерологія Очна При наявності замовлень 156 Зав.каф.
доц. Макуріна Г.І.
Кафедра патологічної анатомії і судової медицини ЗДМУ
1. ТУ «Патоморфологічна імуногістохімічна діагностика захворювань печінки в трепанобіофтатаз» Очна 15.01.2020
 –
28.01.2020
78 проф. Туманський В.О.
асистент Фень С.В.
доцент Шишкін М.А.
професор Шаврін В.О.
професор Тертишний С.І.
2.  ТУ Сучасні методи дослідження об’єктів біологічного походження судово-імунологічними та судово-цитологічними методами Очна 03.02.2020
 –
17.02.2020
78 доц.Зубко М.Д.
проф. Голубович Л.Л.
проф. Тертишний С.І.
ас. Пирогова З.О.
Сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО ЗДМУ
1. ТУ Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження серця та судин Очна 16.03.2020

27.03.2020
78 д. мед. н., професор Колесник М.Ю.
2. ТУ Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження серця та судин Очна 19.10.2020 – 02.11.2020 78 д. мед. н., професор Колесник М.Ю.
3. ТУ Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової системи Очна 24.05.2020 – 07.06.2020 78 д. мед н., доцент Демченко А.В.
4. ТУ Когнітивні та психовегетативні розлади в загально-клінічній практиці Очна 21.02.2020

06.03.2020
78 д. мед. н., доцент Демченко А.В.
5. ТУ Когнітивні та психовегетативні розлади в загально-клінічній практиці Очна 23.11.2020 – 07.12.2020 78 д. мед. н., доцент Демченко А.В.
6. ТУ Практичні аспекти медичної експертизи працездатності та реабілітації в діяльності лікарів Очна 06.04.2020
 –
21.04.2020
78 к. мед. н., доцент, Руденко О.А
Клінічної лабораторної діагностики ЗДМУ
1. ТУ Сучасні автоматизовані методи дослідження у клінічній лабораторній діагностиці Очна 05.10.2020
 – 20.10.2020
78 д.біол.н. Горбачова С.В.
Кафедра факультетської хірургії ЗДМУ (клінічна ендоскопія)
1. ТУ Актуальні питання клінічної ендоскопії Очно 08.04.2020
 –
22.04.2020
78 Зав каф., проф.
Клименко А.В.
2. ТУ Актуальні питання клінічної ендоскопії Очно 15.10.2020
 –
29.10.2020
78 Зав каф., проф.
Клименко А.В.
Кафедра хірургії ФПО ЗДМУ
1. ТУ Діагностика та хірургічне лікування доброякісних та злоякісних захворювань щитоподібної залози (Курс для хірургів, ендокринологів відділень і поліклінік, сімейних лікарів) Очна 02.03.2020
 –
06.03.2020
39 Зав каф., проф.
Завгородній С.М.
Акушерства і гінекології
1. ТУ Допомога при невідкладних станах в акушерській практиці Очна 05.10.2020
 –
09.10.2020
39 Зав. каф.,
проф. Круть Ю.Я.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+