Підготовка до проекту колективного договору на період 2020-2025р.р

Правове регулювання колективних договорів і угод:

  • Конституція України –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр

  • Кодекс законів про працю України –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

  • Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993р. №3356-XII –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12

  • Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14

  • Закон України “Про відпустки” –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр

  • Закон України “Про охорону праці” –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

  • Закон України “Про соціальний діалог” від 23.12.2010р. №2862-VI –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17

  • Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1998р. №137/98-ВР –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80/ed19980303

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+