Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторіяКлініко-діагностична лабораторія обслуговує амбулаторних та стаціонарних пацієнтів міста Запоріжжя у віці від 0 до  18 років.

КДЛ працює у цілодобовому режимі,  виконуючи  всі  необхідні  дослідження як з метою планового  обстеження  пацієнтів, так і діагностики невідкладних станів.

За період функціонування лабораторії виконано близько 30 млн. досліджень, впроваджено понад 40 нових методик.

Клініко-діагностична лабораторія складається з трьох відділів:

 • клінічного;
 • біохімічного;
 • відділу експрес-діагностики.

КДЛ виконує наступний перелік досліджень:

 1. Гематологічні:
 • аналіз крові загальний;
 • визначення тривалості кровотечі;
 • визначення часу згортання крові;
 • осмотична резистентність еритроцитів;
 • підрахунок кількості ретикулоцитів;
 • мієлограма;
 • дослідження крові на LE-клітини;
 • дослідження крові на малярію.
 1. Загальноклінічні:
 • загальний аналіз сечі;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • дослідження рідини серозних порожнин;
 • риноцитограма – дослідження назального секрету на наявність еозинофілів;
 • підрахунок кількості формених елементів методом Нечипоренко;
 • визначення концентраційної здатності нирок за Зимницьким;
 • аналіз сечі по Сулковичу;
 • уролейкограма;
 • добова протеїнурія;
 • якісна проба на кетонові тіла в сечі;
 • загальний аналіз мокротиння;
 • дослідження мокротиння на КСП;
 • копрограма;
 • протеолітична активність калу;
 • дослідження калу на яйця гельмінтів та найпростіші;
 • визначення гемоглобіну і трансферину у калі.
 1. Біохімічні:
 • біохімія крові (загальний білок, альбумін, середні молекули, білірубін загальний, білірубін прямий, тимолова проба, глюкоза, глюкозо-толерантний тест, серомукоїди, креатинін, сечовина, сечова кислота, холестерин, β-ліпопротеїди, α-амілаза, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, залізо, залізозв׳язуюча здатність сироватки, кальцій, фосфор неорганічний, калій, натрій, хлор);
 • дослідження крові на гази і кислотно-лужний стан;
 • дослідження поту на хлориди;
 • дослідження сечі (креатинін, сечовина, сечова кислота, глюкоза, калій, натрій, кальцій, фосфор, α-амілаза).
 1. Дослідження згортання крові:
 • активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ);
 • протромбіновий час (індекс);
 • МНВ;
 • тромбіновий час;
 • фібриноген;
 • розчинні фібрин-мономерні комплекси (РФМК);
 • D-димер.
 1. Імунологічні і ізосерологічні:
 • С-реактивний білок;
 • АСЛ (О);
 • ревматоїдний фактор;
 • визначення груп крові і резус-фактора;
 • визначення ізоімунних антитіл;
 • проба Кумбса;
 • РПР (реакція на сифіліс).
 1. Генетичний скринінг:
 • проба Фелінга (на метаболіти фенілаланіну);
 • проба Бенедикта (на наявність глюкози, галактози, манози, ксилулози, фруктози);
 • цистин;
 • гомогентезінова кислота;
 • ксантуренова кислота;
 • проба на гіпераміноацідурію.

Дослідження КДЛ проводяться на сучасному обладнанні:Клініко-діагностична лабораторія

 • гематологічному аналізаторі «Micros 60» («АВХ Diagnostics»);
 • біохімічному аналізаторі HTI BioChem SA;
 • аналізаторі напівавтоматичному біохімічному RT-9200;
 • аналізаторі електролітів «EazyLyte K+/Na+/Cl»;
 • аналізаторі газів крові «EazyBloodGaz»;
 • коагулометрі TS4000;
 • спектрофотометрі PD-303.

Клініко-діагностична лабораторіяЗ метою отримання об’єктивної оцінки, перевірки точності результатів лабораторних досліджень серед медичних лабораторій установ охорони здоров’я України, клініко-діагностична лабораторія постійно бере участь в програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань лабораторних досліджень в усіх напрямках діяльності, які проводяться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології МОЗ України, про що має відповідні сертифікати.
В лабораторії проводиться щоденний внутрішньолабораторний контроль якості.

Штат КДЛ укомплектований високопрофесійними фахівцями.

Співробітники регулярно проходять курси підвищення кваліфікації на базі Запорізької національної медичної академії післядипломної освіти, беруть участь в міжнародних науково-практичних конференціях.

Фахівці лабораторії:

 • завідувач клініко-діагностичної лабораторії – лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії, головний міський позаштатний лікар-лаборант у дитячій мережі Крахмальова Лідія Вікторівна;
 • лікар-лаборант першої кваліфікаційної категорії Кожушко Валентина Іванівна;
 • лікар-лаборант першої кваліфікаційної категорії Хилько Людмила Миколаївна;
 • лікар-лаборант першої кваліфікаційної категорії Ніколаєва Інна Анатоліївна;
 • лікар-лаборант другої кваліфікаційної категорії Шматко Лідія В’ячеславівна;
 • лікар-лаборант Гиничук Ольга Вікторівна;
 • біолог першої кваліфікаційної категорії Власенко Тетяна Олексіївна;
 • біолог Кулакова Ольга Вікторівна;
 • біолог Фенько Марія Володимирівна;
 • біолог Швець Яна Петрівна.

Клініко-діагностична лабораторія розташовано на другому поверсі головного корпусу лікарні.

Телефон лабораторії: (061) 224-93-80.